دل نوشته ها و اشعار من سلامی گرم خدمت بازدیدکنندگان عزیز این وبلاگ صرفا جهت نوشتن اشعار و دل نوشته های اینجانب طراحی شده ..... دوستان خواننده اگر مایل به خواندن اشعارم هستند می توانند در نظرات اعلام کنند http://saye-eshg.mihanblog.com 2020-05-23T11:49:31+01:00 text/html 2012-02-26T16:47:24+01:00 saye-eshg.mihanblog.com میرحسین تا حالا شده ..... http://saye-eshg.mihanblog.com/post/12 <P><FONT size=2>تا حالا شده یکی رو دوس داشته باشی ولی نتونی بهش بگی ؟</FONT></P> <P><FONT size=2>چه حسی بهت دست میده ...... </FONT></P> <P><FONT size=2>من که احساس یاس میکنم و نا امیدم از اینکه نمیتونم بهش بگم دوسش دارم </FONT></P> <P><FONT size=2>اگه میشه کمکم کنین</FONT></P> <P><FONT size=2>البته اینم بگم که من تا به حال بهش سلام هم نکردم .... فقط تو راه مدرسه میبینمش </FONT></P> <P><FONT size=2>چیکار کنم ؟؟؟؟؟</FONT></P> text/html 2012-02-26T14:18:12+01:00 saye-eshg.mihanblog.com میرحسین دعایم کنید http://saye-eshg.mihanblog.com/post/11 <P><FONT size=2>این روزها دلم کمی آرامش فکری می خواهد </FONT></P> <P><FONT size=2>دلم کمی آرامش می خواهد تا بتواند فکر کند</FONT></P> <P><FONT size=2>دلم محتاج دستان شماست ، محتاج شما</FONT></P> <P><FONT size=2>تا که شاید دلم را کمی دعا کنید</FONT></P> <P><FONT color=#ff0000 size=2>دعایم کنید دوستان . . . </FONT></P> text/html 2012-02-25T18:17:57+01:00 saye-eshg.mihanblog.com میرحسین یه سوال سخت .... http://saye-eshg.mihanblog.com/post/10 <P><FONT size=2>حدودا ساعت یازده شبه و داری با ماشینت از خیابون رد میشی که تو ایستگاه اتوبوس سه نفر رو </FONT></P> <P><FONT size=2>میبینی </FONT></P> <P><FONT size=2>1- یه پیرزن مریض</FONT></P> <P><FONT size=2>2- یه پزشک</FONT></P> <P><FONT size=2>3- معشوقتون ( که سال ها میخواستین کنارش باشین )</FONT></P> <P><FONT size=2>شما فقط میتونید 1 نفر رو سوار کنید ......</FONT></P> <P><FONT size=2>اگه پیرزن رو سوار کنید میتونید او رو به بیمارستان ببرید ولی معشوقه و دکتره میمونن</FONT></P> <P><FONT size=2>اگه دکتر رو سوار کنین می تونین برای چند بار مجانی برین مطبش ولی پیرزنه و معشوقه ......</FONT></P> <P><FONT size=2>اگه معشوقه رو سوار کنید تا ابد شاد خواهید بود ولی پزشک و پیرزن میمونه .....</FONT></P> <P><FONT size=2>حالا چی ؟ چیکار میکنید ؟</FONT></P> <P><FONT size=2>اگه من بودم ماشینمو میدادم پزشک تا باهاش پیرزن رو ببره دکتر&nbsp; و با معشوقم منتظر اتوبوس </FONT></P> <P><FONT size=2>میشد م.......</FONT></P> <P><FONT color=#ff0000>داستانی از کتاب 100 داستان کوتاه و زیبا</FONT></P> text/html 2012-02-24T18:53:50+01:00 saye-eshg.mihanblog.com میرحسین مواظب چشای من باش ... http://saye-eshg.mihanblog.com/post/9 <P><FONT size=2>دختر و پسری که عاشق هم بودند لب خیابون قدم زنان داشتن حرف میزدن </FONT></P> <P><FONT size=2>دختر - میخوام یه قولی به من بدی </FONT></P> <P><FONT size=2>پسر - چه قولی ؟</FONT></P> <P><FONT size=2>دختر - این که همیشه کنار هم بمونیم و از هم جدا نشیم ....</FONT></P> <P><FONT size=2>پسر - من همیشه پیشتم ....</FONT></P> <P><FONT size=2>دختر - حتی اگه کورم شدم ؟!</FONT></P> <P><FONT size=2>پسر - همیشه ....</FONT></P> <P><FONT size=2>چند روز بعد دختره تصادف شدیدی میکنه و چشاشو از دست میده ..... بعد چند روز پسره برای </FONT></P> <P><FONT size=2>عیادت میره بیمارستان .... دختره با بغض گفت : میخوای ترکم کنی ؟</FONT></P> <P><FONT size=2>پسر - هرگز .....</FONT></P> <P><FONT size=2>بعد دست دختر رو فشرد و گفت : یه نفر پیدا شده که چشاشو میخواد بده به تو و قراره امروز عمل</FONT></P> <P><FONT size=2>کنی ....... </FONT></P> <P><FONT size=2>دختره شاد و خوشحال به کمک عشقش آماده میشه واسه عمل ....</FONT></P> <P><FONT size=2>بعد عمل دختره با یکی دیگه دوست میشه و به کل پسر قبلی رو از یاد میبره ......</FONT></P> <P><FONT size=2>یه روز پسره میره دم در خونه ی دختره و به دختره میگه : مگه نگفتی تا ابد پیش هم باشیم .....</FONT></P> <P><FONT size=2>دختر - حالا که چی ؟ از تو بهترش رو پیدا کردم ..... برو دیگه دوس ندارم ببینمت ! ! !</FONT></P> <P><FONT size=2>پسره با بغض و آه گفت :باشه میرم ولی تو رو خدا مواظب چشای من باش ......</FONT></P> <P><FONT size=2>چکیده ای از داستان دوست عزیزم مهدی </FONT></P> text/html 2012-02-24T15:48:20+01:00 saye-eshg.mihanblog.com میرحسین خودکشی ..... http://saye-eshg.mihanblog.com/post/8 <P><FONT size=2>شب عروسی بود و عروس خانم از خونوادش اجازه گرفت تا چند لحظه ای تو اتاقش تنها باشه .....</FONT></P> <P><FONT size=2>ولی بیشتر از یه ساعتی بود که عروس خانم تو اتاق بود .... پدر عروس خواست در رو باز کنه ولی </FONT></P> <P><FONT size=2>در قفل بود ....</FONT></P> <P><FONT size=2>تا اینکه داماد در رو شکست و ......</FONT></P> <P><FONT size=2>همه دیدن که عروس با لباسی سفید آغشته به رنگ قرمز - خون - کف اتاقه و یه نامه کنار </FONT></P> <P><FONT size=2>تختشه .....</FONT></P> <P><FONT size=2>پدر عروس خیلی شوک زده نامه رو ور میداره و میخونه ......</FONT></P> <P><FONT size=2>حامد جان سلام !</FONT></P> <P><FONT size=2>نمیدونم این نامه به دستت میرسه یا نه ولی من به عشقمون وفادار بودم و پاش موندم ....</FONT></P> <P><FONT size=2>با اینکه بعضیا نخواستن ما به هم برسیم ولی امیدوارم تو اون دنیا مال هم شیم .......</FONT></P> <P><FONT size=2>پدر عروس داشت خیلی عصبی به سمت خونه ی حامد میرفت که دم در پدر حامد رو با یه نامه </FONT></P> <P><FONT size=2>دید&nbsp; ......</FONT></P> <P><FONT color=#ff0000 size=2>چکیده ای از داستان دوستم مهدی </FONT></P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <IMG src="http://up.alamto.com/m/img/khodkoshi-payan-donya.jpg"></P> text/html 2012-02-24T15:30:50+01:00 saye-eshg.mihanblog.com میرحسین خدا کمکمون کرد ..... http://saye-eshg.mihanblog.com/post/7 <P><FONT size=2>دختر در حالی که داره روسریش رو محکم میکنه با سرعت تندی به سر کوچه در حال دویدنه .....</FONT></P> <P><FONT size=2>پسر - کجایی پس ؟</FONT></P> <P><FONT size=2>دختر - ببخشید دیر شد آخه داشتم پاهای مادر بزرگمو با روغن زیتون ماساژ میدادم !</FONT></P> <P><FONT size=2>پسر - چی شد بالاخره ؟</FONT></P> <P><FONT size=2>دختر -چی چی شد ؟!</FONT></P> <P><FONT size=2>پسر - به مادر بزرگت گفتی که میخوای با من بیای یا نه ؟</FONT></P> <P><FONT size=2>دختر - م م م مممم من ه ه هههنوز نگفتم !</FONT></P> <P><FONT size=2>پسر - دکی ! من سه روز دیگه میرما ! مگه نگفتی بهش میگی و تموم ؟!</FONT></P> <P><FONT size=2>دختر - خب درکم کن دیگه ! بعد مرگ خانوادم اون فقط منو داره منم اونوقت تنهاش بزارم ؟ ؟ حالا </FONT></P> <P><FONT size=2>نمیشه کارتو بیاری ...</FONT></P> <P><FONT size=2>پسر - نخیر ! چند بار گفتم کار من تو جنوبه ولی تو حرف گوش کن نیستی .......</FONT></P> <P><FONT size=2>دختر -انتظار داری پیرزن 70 ساله رو تنها بزارم بیام جنوب ؟</FONT></P> <P><FONT size=2>پسر- یعنی عشق ما اینقده کوچیکه ؟!</FONT></P> <P><FONT size=2>دختر در حالی که اشکاشو پاک میکرد گفت : بحث عشق نیست موضوع مادربزرگمه !</FONT></P> <P><FONT size=2>پسر - یعنی عشق ما همینجا توم شد ؟!</FONT></P> <P><FONT size=2>دختر - اگه تو اینجوری میخوای ؟!</FONT></P> <P><FONT size=2>پسر در حالی که کم کم داشت گریش میگرفت با بغض گفت پس بیا برای بار آخر برسونمت دم </FONT></P> <P><FONT size=2>خونتون !</FONT></P> <P><FONT size=2>هر دو با آه و افسوس داشتن مسیر رفته رو برمیگشتن ..... دختر بیچاره داشت کلید رو از کیفش در </FONT></P> <P><FONT size=2>می آورد که ..</FONT></P> <P><FONT size=2>- دیگه خسته شدم پس کی قراره به نوه جونت بگی ؟</FONT></P> <P><FONT size=2>مادربزرگ - هیس ساکت&nbsp;همسایه هام&nbsp;میشنون !</FONT></P> <P><FONT size=2>دختر در حالی که با تعجب و شعف پسر رو مینگریست گفت : خدا کمکمون کرد !</FONT></P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <IMG src="http://images.persianblog.ir/14240_4tg0Q7fv.jpg"></P> text/html 2012-02-24T14:55:16+01:00 saye-eshg.mihanblog.com میرحسین عاشقت شدم .... http://saye-eshg.mihanblog.com/post/6 <P><FONT size=2>میگن عشق تو نگاه اول هوسه </FONT></P> <P><FONT size=2>ولی من تو نگاه اول عاشقت شدم .....</FONT></P> <P><FONT size=2>عشق من هوس نبود ای گل من</FONT></P> <P><FONT size=2>من با وجودم عاشقت شدم .....</FONT></P> <P><FONT size=2>خیلی سخت بود واسه مردی مث من</FONT></P> <P><FONT size=2>که بهت بگم عاشقت شدم ......</FONT></P> <P><FONT size=2>هی میخواستم به چشات سلام کنم</FONT></P> <P><FONT size=2>تا که بهت بفهمونم ، عاشقت شدم ....</FONT></P> <P><FONT size=2>یاد حرفای بزرگای قدیم ، که میگفتن هرگز عاشق نشین</FONT></P> <P><FONT size=2>منو دیوونه میکرد ، ولی عاشقت شدم ......</FONT></P> <P><FONT size=2>یادته به هر بهونه به نگات سلام میکردم</FONT></P> <P><FONT size=2>تا شاید بهت بگم عاشقت شدم ......</FONT></P> <P><FONT size=2>اما انگاری دلت من رو نمیخواست</FONT></P> <P><FONT size=2>چیکار کنم ؟ کار دله ، عاشقت شدم ......</FONT></P> <P><FONT size=2>شبامو به عشق تو میرسوندم به سحر</FONT></P> <P><FONT size=2>تا که شاید آخرش ، بت بگم عاشقت شدم ......</FONT></P> <P><FONT size=2>توی این همه مدت منتظر صدات بودم</FONT></P> <P><FONT size=2>تا که شاید به&nbsp;وجودم بگی عاشقت شدم ......</FONT></P> <P><FONT size=2>اما انگاری دلت&nbsp;گیر کس دیگه ای بود</FONT></P> <P><FONT size=2>سخت بود تا بهش بفهمونم عاشقت شدم .....</FONT></P> <P><FONT size=2>حالا که باهاش میری بهش بگو با یک نگاه</FONT></P> <P><FONT size=2>دلمو بردی و من یک شبه عاشقت شدم ....</FONT></P> <P><FONT size=2>بعد تو&nbsp;دلم فقط&nbsp;یه چیز میخواد ، بگم واست ؟!</FONT></P> <P><FONT size=2>دلم میخواد بمیرم و رو سنگ سیاه قبرم</FONT></P> <P><FONT size=2>بنویسن من (( دلتنگ* ))عاشقت شدم </P> <P> <HR> <P></P> <P>* دلتنگ : تخلص بنده ی حقیر</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <IMG src="http://ximanx.persiangig.com/image/Ashk.jpg"></P></FONT> <P><FONT size=2></FONT>&nbsp;</P> text/html 2012-02-09T17:05:12+01:00 saye-eshg.mihanblog.com میرحسین *************************** http://saye-eshg.mihanblog.com/post/4 <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <IMG alt="" hspace=20 src="http://roozgozar.com/piczibasazi/zibasaz/01/www.roozgozar.com-002.gif" align=baseline vspace=20 border=0></P> <P><FONT size=2>سلامی گرم خدمت بینندگان عزیز وبلاگ </FONT></P> <P><FONT size=2>این وبلاگ صرفا جهت به نمایش گذاشتن اشعار و دل نوشته های اینجانب راه اندازی شده .....</FONT></P> <P><FONT size=2>دوستان عزیز خواننده در صورت تمایل به خواندن اشعار در نظرات اعلام کنند .... </FONT></P> <P><FONT size=2>بدون شک نظرات شما وبلاگ بنده رو زیباتر میکند </FONT></P> <P><FONT color=#ff0000>برای تبادل بنر یکی از بنر های ما را در وبلاگ خود قرار دهید سپس آدرس بنر خود را در اختیار ما بگذارید</FONT></P> <P><FONT color=#ff0000>برای تبادل لینک وبلاگ بنده رو با نام اشعار و دل نوشته های من لینک کنید و بعد اطلاع دهید .....</FONT></P> <P><FONT color=#ff0000>وبلاگ ما فقط با وبلاگ های ادبی و&nbsp; موسیقی تبادل لینک و بنر می کند ( به استثنای دوستان )</FONT></P> <P><A title="" href="http://www.saye-eshg.mihanblog.com/" target=_blank><IMG src="http://www.up.vatandownload.com/images/e5ex3vfud2n5xeu8ovol.gif"></A></P> <P><A title="" href="http://www.saye-eshg.mihanblog.com/" target=_blank><IMG alt="" hspace=0 src="http://www.up.vatandownload.com/images/y00v929914z3hmgo639f.gif" align=bottom border=0></A></P> <P><A class=tooltip title="تبلیغات شما" href=""><IMG style="BORDER-RIGHT: 0px; BORDER-TOP: 0px; BORDER-LEFT: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px" height=60 alt="" src="http://s1.picofile.com/file/7272957632/Untitled_1.gif%22%22" width=468></A><BR></P> text/html 2012-02-09T10:54:40+01:00 saye-eshg.mihanblog.com میرحسین ترانه http://saye-eshg.mihanblog.com/post/3 <P><FONT color=#ff6600 size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دنیای قشنگ من</FONT></P> <P><FONT color=#ff6600 size=3></FONT>&nbsp;</P> <P><FONT color=#000000 size=2>دیوونه ی اون چشاتم ......... منو با چشات نگا کن</FONT></P> <P><FONT color=#000000 size=2>من عاشق اون لباتم ......... منو با لبات صدا کن</FONT></P> <P><FONT color=#000000 size=2>ترانه ( 10 بیت )</FONT></P> <P><FONT color=#000000 size=2>قیمت توافقی</FONT></P> <P><FONT color=#000000 size=2>دوستان عزیز خواننده در صورت تمایل شماره تلفن یا ایمیل خود را ثبت نمایند .....</FONT></P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <IMG style="WIDTH: 241px; HEIGHT: 213px" height=1050 alt="" hspace=20 src="http://up.vatandownload.com/images/jtx3yrj7fpfspfdcp9v.jpg" width=1281 align=baseline vspace=20 border=0></P> text/html 2012-02-09T10:51:23+01:00 saye-eshg.mihanblog.com میرحسین ترانه http://saye-eshg.mihanblog.com/post/2 <P><FONT color=#ff6600 size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ساحل غم</FONT></P> <P><FONT color=#ff6600 size=3></FONT>&nbsp;</P> <P><FONT color=#000000 size=2>توی این ساحل غم .......... لحظه لحظه دم به دم</FONT></P> <P><FONT color=#000000 size=2>کنار خاطره هام .............. می خوام فریاد بزنم </FONT></P> <P><FONT color=#000000 size=2>ترانه ( 8 بیت )</FONT></P> <P><FONT color=#000000 size=2>قیمت توافقی</FONT></P> <P><FONT size=2>دوستان عزیز خواننده درصورت تمایل شماره تلفن یا ایمیل خود را ثبت نمایند ...</FONT></P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <IMG alt="" hspace=20 src="http://www.pichak.net/blogcod/zibasazi/02/pichak/www.pichak.net-17.jpg" align=baseline vspace=20 border=0></P> text/html 2012-02-09T10:46:02+01:00 saye-eshg.mihanblog.com میرحسین ترانه http://saye-eshg.mihanblog.com/post/1 <P><FONT color=#ff6600 size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; قلب متروکه ی من </FONT></P> <P><FONT size=2></FONT>&nbsp;</P> <P><FONT size=2>واسه چی این همه غم&nbsp;&nbsp;............ وقتی تو کنارمی </FONT></P> <P><FONT size=2>میون این همه فصل&nbsp; ................. همیشه بهارمی </FONT></P> <P><FONT size=2>وقتی که دلم میگیره ................ </FONT></P> <P><FONT size=2>ترانه ( 10 بیت )</FONT></P> <P><FONT size=2>قیمت توافقی </FONT></P> <P><FONT size=2>خوانندگان عزیز درصورت تمایل شماره تلفن یا ایمیل خود را در نظرات بیان کنند ...</FONT></P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <IMG alt="" hspace=20 src="http://www.pichak.net/blogcod/zibasazi/02/pichak/www.pichak.net-09.jpg" align=baseline vspace=20 border=0></P>